Sonia Henie – Frogner Ishall

JOMA har vært leverandør til ferdigstillingen av den nye Sonia Henie-hallen. Vi har bistått Hansen-Sveis & Montering AS med leveranse av maling til 15 store valsede stålfagverksdragere og sekundærstål, i tillegg til trapper og rekkverk.
Sonja Henie ishall, den nye ishallen på Frogner i Oslo, er et nytt anlegg for is-idretter som kunstløp, ishockey, kjelkehockey, kortbane. Ishallen har tribuneplass for opptil 300 mennesker.
Hallen er gravd fire meter ned i bakken. Dette ga arktitektene i Dyrvik Arkitekter AS muligheten til å ivareta de kulturhistoriske omgivelsene bygget er plassert i. Det buede taket følger landskapsformen til jordvollen som lå der fra før.
Byggeår i 2018-2020, en stålkonstruksjon som har navnet Sonia Henie Ishall. Kunden er Hansen Sveis & Montering AS