Vår vei til lederskap

Hempel-fremtidssikkert

Futureproof er rammen som vi vil bruke for å oppnå vårt strategiske mål om bærekraftsledelse. Bygget på vår fremgang så langt, begynner vi nå på reisen med vår femårsstrategi.

Vår ambisjon er å radikalt forbedre vår miljømessige og sosiale ytelse slik at vårt selskap, våre kunder og ansatte trives nå og i fremtiden. Og vi vil ikke hvile før bærekraft er kjernen i hvordan vi driver virksomheten.

Dette betyr å ligge et steg foran slik at vi bedre kan tjene våre kunder, bygge pålitelige partnerskap på tvers av vår verdikjede, drive effektivitet i vår drift og produksjon og sikre like muligheter for ansatte.

Vi er klare til å akselerere

hempel-model

Veiledet av våre verdier, er vi klare til å ta dristige beslutninger mens vi beveger oss fremover på vår vei til lederskap.

Vår reise er både et maraton og en sprint, og vi vil akselerere fremgangen på mange fronter. Våre mål er grunnlaget som vi vil fortsette å bygge og utvikle oss på, og vi vil drive våre egne prestasjonsstandarder fremover med høy hastighet. Vår ramme reflekterer vår ambisjon om å forme fremtiden.

Vi vil fokusere vår innsats og våre forpliktelser der vi kan ha størst innvirkning:

Ytelse * Produkter * Mennesker * Partnere

Om ytelse…

Hempel-Turbines

For vår ytelse vil vi:

Oppnå en 90% reduksjon i våre direkte karbonutslipp (Scope 1 og 2) innen 2026
Introdusere en femårs reduksjonsplan for å redusere og fase ut farlige råmaterialer
Akselerere våre anstrengelser mot biocidfrie produkter i alle segmenter
Oppnå null avfall til deponi innen 2025
Halvere mengden kasserte ferdigvarer og råmaterialer, selv om vi dobler i størrelse
Introdusere et vannprogram i 2021

Vi fremtidssikrer vår forretningsvekst ved å radikalt redusere vårt miljøavtrykk.
Som alle selskaper har vi et ansvar for å redusere utslipp og avfall vi skaper, samt mengden ressurser vi bruker.

Som et beleggsselskap er vårt fokus også å kontinuerlig redusere og fase ut farlige råmaterialer.
Vi må gjøre dette samtidig som vi dobler størrelsen vår.
Den eneste løsningen er å bryte koblingen mellom vår vekst og vårt miljøavtrykk. Vi vil gjøre dette ved å utrettelig forbedre vår effektivitet og ved å transformere hvordan vi og vår verdikjede arbeider.

Om produkter…

hempel-produkt

For våre produkter vil vi:

Gjøre bærekraft til en sentral drivkraft for all produktutvikling og innovasjon
Redusere kundens utslipp med minst 30 millioner tonn CO2e innen 2025
Introdusere en omfattende sirkularitetsplan i 2022
Ambisiøst redusere kundens avfall
Oppnå 50% resirkulert innhold i primær plastemballasje innen 2025

Vi fremtidssikrer våre løsninger for å hjelpe våre kunder med å oppnå sine bærekraftsambisjoner og styrke både vår og våre kunders konkurranseposisjon.

Kunder forventer i økende grad at deres leverandører hjelper dem med å oppfylle sine egne bærekraftsforpliktelser. Hempel-produkter hjelper allerede kunder med å gjøre sine skip mer effektive, holde bygninger kjøligere, potensielt redde liv gjennom økt brannsikkerhet og forlenge levetiden på deres eiendeler.

Vi vil kontinuerlig utvikle vårt tilbud og bygge nye verdiforslag for kunder; banebrytende nye måter å kombinere tjenester, teknologi og produkter på for å levere transformative løsninger som støtter kundenes bærekraftsmål.

Om mennesker…

Hempel-ansatte

For mennesker vil vi:

Bygge en enda sterkere sikkerhetskultur og eliminere alle fraværsskader og andre skader
Fremme fysisk og mental helse og velvære
Oppnå et mål om 30 % kvinner i den generelle arbeidsstyrken og ledelsen innen 2025
Fremme inkludering og mangfold i forhold til kjønn, alder, kultur, etnisitet, fysiske og mentale evner, religiøs tro og seksuell orientering
Skape en ramme for rettferdig kompensasjon, lik lønn for likt arbeid og forsikring
Tilby fleksible fordeler som passer ansattes livsstil og preferanser
Introdusere et utvidet familie støtteprogram

Vi fremtidssikrer vår kultur ved å sette stadig høyere standarder for sikkerhet, rettferdighet, inkludering og sunnere arbeidspraksis.

Sikkerhet vil forbli vår høyeste prioritet. Vi vil fremme en sikkerhetskultur for å beskytte helsen til ansatte og partnerne vi samarbeider med.

Vi vil investere i programmer som forbedrer helsen og velværet til våre ansatte og beriker opplevelsen av å jobbe i Hempel. Vi ønsker å gjøre Hempel ikke bare til et flott sted å jobbe, men også til et eksempel på hvordan inkludering og mangfold, rettferdighet og respekt fører til bedre forretningsresultater og bredere fordeler for samfunnet.

Og om partnere…

Hempel-marine-produkter

Med våre partnere vil vi:

Redusere CO2-utslipp i vår verdikjede basert på vitenskapsbaserte mål i samsvar med 1,5°C-vei
Fremme og videreutvikle god etisk atferd og miljøpraksis i Hempels forsyningskjede
Engasjere oss systematisk med våre kunder for å etablere bærekraftige partnerskap

Vi fremtidssikrer vår verdikjede gjennom åpne og positive partnerskap.

Vi kan ikke oppnå bærekraftsledelse i en boble. Vi må samarbeide med våre leverandører like mye som med våre kunder, heve standarder, inspirere til banebrytende innovasjon og utfordre tradisjonelle praksiser.

Vi vil aktivt søke nye muligheter for å inngå partnerskap med ekspert- og innflytelsesrike organisasjoner som kan støtte våre forpliktelser.

 

Innarbeiding av bærekraft i beslutningsprosesser og vår virksomhet

Hempel-bærekraft

Vår bærekraftsramme er en integrert del av Hempels bedriftsstrategi 2021-2025. Fremdrift på målene og tilknyttede prosjekter er en vesentlig del av den månedlige strategiske fremdriftsrapporteringen til vår konsernledelse (EMB).

Bærekraft vil bli innarbeidet i viktige beslutningsprosesser, som fusjoner og oppkjøp (M&A) og andre investeringsbeslutninger. Vi vil også gjøre bærekraft til en enda sterkere del av vår samlede KPI-struktur og integrere vår ytelse i insentiv- og bonusprogrammer. Videre strategisk utvikling ledes av Group Sustainability and Government Affairs i samarbeid med funksjoner, regioner og segmenter.