Inspeksjon

Våre inspektører kan utføre testing og sluttkontroll av utførte malingsprosjekter. Vi utarbeider rapporter som dokumenterer sluttresultat for oppdragsgiver.

Våre FROSIO tekniske inspektører vurderer bruksområde, spesifiserer forbehandling og hjelper deg som kunde til å finne riktig system og produkt tilpasset ditt behov.
Vi leverer gode tekniske spesifikasjoner og prosedyrebeskrivelser som sikrer utgangspunkt for rett påføring og kvalitet på sluttproduktet.

Vi utfører CPT for å sertifisere malere for bland annet offshore systemer.

Kostnadene til teknisk inspeksjon er ofte en svært liten del av den totale prosjektkostnaden, men har samtidig stor betydning for å sikre god kvalitet og reduserte kostnader i lengden.

Kontakt oss om det er noe vi kan hjelpe med.

Kontakt oss