SLIK VELGER DU RIKTIG MALINGSSYSTEM

Når du skal velge riktig malingssystem for beskyttelse mot korrosjon, er det flere faktorer du må ta hensyn til for å sikre at du får den mest økonomiske og teknisk beste løsningen. For hvert prosjekt må etterfølgende viktige faktorer vurderes før du velger malingssystem:

A : MILJØETS KORROSIVITET :
Når du velger et malingssystem er det viktig å kartlegge forholdene der konstruksjonen, anlegget eller installasjonen skal brukes. For å fastslå virkningen av miljøets korrosivitet må følgende faktorer vurderes :

 • Fuktighet og temperatur (driftstemperatur og temperaturendringer)
 • UV-stråling
 • Påvirkning fra kjemiske stoffer (f.eks påvirkning ved industrianlegg)
 • Mekanisk skade (støt, slitasje mm.)

Når det gjelder konstruksjoner under jorden, må du vurdere porøsiteten til konstruksjonene og forholdene i jorden de utsettes for.  Fuktigheten og pH-verdien i jordsmonnet, samt den biologiske påvirkningen av bakterier og mikroorganismer, er svært viktige faktorer.  Når det gjelder vann, er også vanntypen og den kjemiske sammensetningen viktig.

Agressiviteten til det korrosive miljøet vil påvirke :

 • malingstypen som det velges til beskyttelsen
 • den totale tykkelsen til malingssystemet
 • den nødvendige overflatebehandlingen
 • minimum og maksimum overmalingsintervaller

Merk at jo mer korrosivt miljøet er, jo grundigere overflatebehandling er nødvendig.  Overmalingsintervallene må det også tas nøye hensyn til.

Del 2 av ISO 12944-standaren omhandler korrosjonsklassifiseringer av miljøet for atmosfæriske forhold, samt i jord og vann. Standaren er en svært generell evaluering basert på korrosjonstiden for karbon stål og sink. Den tar ikke hensyn til spesifikke kjemiske, mekaniske eller termiske påvirkninger. Standaren kan likevel fungere som en god indikator for definisjon av miljøagressiviteten og påfølgende valg av riktig malingssystem.

ISO 12944 har 5 grunnkategorier for atmosfærisk korrosjon :
C1 : meget lav
C2 : lav
C3 : middels
C4 : høy
C5-I : meget høy (industri)
C5-M : meget høy (marin)

Kategoriene for vann og jord ihht til ISO 12944 standaren er angitt på følgende måte :
Im1 : ferskvann
Im2 : sjø- eller brakkvann
Im3 : jord

B : TYPEN OVERFLATE SOM SKAL BESKYTTES
Valg av riktig malingssystem omfatter også at man har kunnskap om underlaget og ulike konstruksjonsmaterialer som stål, varmgalvanisert stål, spraymettallisert stål, aluminium eller rustfritt stål.  Både overflatebehandlingen, malingsproduktene som brukes (spesielt primeren), og den totale tykkelsen på systemet vil være avhengig av materialet som skal beskyttes.

C : KRAV TIL HOLDBARHETEN FOR ET MALINGSSYSTEM
Levetiden til et malingssystem regnes å være den tiden det tar før det kreves vedlikehold første gang etter påføring.  ISO 12944 spesifiserer tre tidsrammer for å kategorisere varighet :

 • LAV – L : 2 til 5 år
 • MIDDELS – M : 5 til 15 år
 • HØY – H : mer enn 15 år

D : PLANLEGGING AV MALERARBEIDET
Byggeplanen og de ulike trinnene i gjennomføringen av et prosjekt avgjør hvordan og når malingssystemet må påføres.  Det må gjøres vurderinger av materialene og materialenes tilstand når komponentene prefabrikeres (både utenfor og på byggeplassen), og når byggestadiene er fullført.

Det er nødvendig å planlegge arbeidet slik at det tas hensyn til overflatebehandling og tørke-/herdetid for malingsproduktene sett i forhold til temperatur og fuktighet.  I tillegg må det tas hensyn til overmalingsintervallene.  Dette er ikke minst viktig hvis en del av byggingen foregår i et beskyttet verkstedmiljø og neste del foregår ute på byggeplassen.

Kontakt oss