Chlor*rid

Løser opp og fjerner oppløselige salter som klorider, sulfater og overflatesalter.

Kategori: Stikkord: