Hempadur Avantguard 550

Hempadur Avantguard 550 er en to-komponent, aktivert sink epoxy primer som oppfyller kravene for Nivå/Level 3, type II in SSPC Paint 20, 2002. Kan benytte ASTM D520, type II zinc dust.