Hempadur Mulit-Strength 45753

Hempadur Multi-Strength 45753 er en selvgrunnende, high-build, spoxy-polyamid / alinmaling som herder til et slitesterkt og korrosjonshindrende belegg. Påførbart med standard kraftig luftfritt sprayutstyr. Samsvarer med EU-direktivt 2004/42/EC, malingsdirektivet om begrensning av flyktige organiske kombinasjoner: underkategori j. Dette produktet er også tilgjengelig i en glassflaskeversjon med forbedret slitestyrke og kjemikaliebestandighet.

Kategori: Stikkord: , ,