Skaft vinkelrull, Proff

Skaft til 10 cm ruller som bakomrull, lakkrull og nylonrull.