Vedlikeholdsplaner

Vi kan utarbeide vedlikeholdsplaner for våre kunder der alle objekt/områder blir spesifisert med produkter og system. Dette reduserer kostnader, letter vedlikeholdsarbeidet og effektiviserer bestillingsrutinene. Vi skreddersyr dette for hver kunde etter ønske.

Kontakt oss