Brann Stadion

Joma-Trading-prosjekter-Brann-Stadion

JOMA har vært leverandør til utbyggingen av Brann Stadion.
Metacon AS har gjort utbedringer og påbygg på brann Stadion i Bergen.
Som ansvarlige for prosjektering, produksjon og montering av nye stålkonstruksjoner, tribunelementer og betongsøyler har de levert et fantastisk resultat.
Joma Trading har hatt æren og gleden av å bidra til prosjektet som leverandør av maling og spesialmaling. Vi takker for tilliten, samarbeidet og resultatet.